TERUG
  Bestrating en klinkers
  Getrommelde bestrating
  Gebakken bestrating
  Betontegels
  Terrastegels MBI
  Terrastegels Excluton
  Terrastegels Kijlstra
  Natuursteen tegels
  Keramische Tegels


Home Leg- en verwerking voorschriften

LEG- EN VERWERKINGVOORSCHRIFTEN 


Bestellen 
In bijna elk tuinontwerp dient u bij bestelling van uw bestrating rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van bestrating bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen, met alle extra kosten en met eventueel risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 5% meer te bestellen. 
Let op: kleuren of nuanceringen van verschillende afmetingen komen om productietechnische redenen nooit exact overeen. De door ons getoonde materialen op showborden en verwerkt in onze showtuin kunnen licht afwijken van de geleverde materialen 

Controle bij aflevering 
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten en uitlevering dient u de materialen bij aflevering, en dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleurverschil, structuurverschil en corresponderende of opeenvolgende productiedata bij levering van meerdere pakketten van een en hetzelfde product. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben. Eventuele gebreken dient u direct en voor verwerking bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. 
Bewaar de productiesticker die op het pakket zit, deze bevat belangrijke informatie. 
Indien u een mogelijke afwijking of schade aantreft in de verpakking verzoeken wij u deze afwijking of schade in het pakket voldoende vaak te fotograferen ter onderbouwing en deze samen met de melding naar info@timmermansierbestrating.nl  te e-mailen.

Uitpakken bestrating & verplaatsing van de producten 
Open de verpakking zorgvuldig. 
Voorkom krassen en beschadigingen door de producten nooit over elkaar te schuiven. 
Lift de producten in één keer van het pakket. 
Verplaats de producten zorgvuldig en met de juiste hulpmiddelen. 
Verwerk de verplaatste producten direct. 
Wanneer de producten niet direct na verplaatsing verwerkt kunnen worden dienen de producten individueel beschermd te worden ter voorkoming van krassen en beschadigingen. 
Timmerman Sierbestrating is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door onzorgvuldig uitpakken, verplaatsen en stapelen van de producten.

Toepassing 
Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop , alle siertegels, wildverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze worden toegepast daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer drukbelasting ervoor kan zorgen dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen. 
Of een product geschikt is voor de oprit is onder andere van de volgende factoren afhankelijk: 
- Het product moet minimaal 6 cm dik zijn 
- Het product moet een afstandhouder en facet hebben of getrommeld zijn 
- Het product mag geen wildverband zijn 
- Het product mag niet groter zijn dan 60x60 cm tenzij het “gewapend” is 

Daarnaast is de ondergrond van minimaal even groot belang: zelfs de sterkste bestrating zal breken/beschadigen indien de ondergrond niet op deugdelijke wijze is opgebouwd.

Grondwerk en waterafvoer 
Zet aan de hand van het tuinontwerp alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlak plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de producten worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. U dient hierbij rekening te houden met de latere waterafvoer. 
Blijf altijd 1 à 2 cm onder een eventuele dorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van tenminste 1 cm per meter afhankelijk van de productafmeting en het gebruikte voegmiddel. Let op: informeer voor het juiste afschot altijd vooraf bij uw vakspecialist. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een tuinpad of terras dat normaal te voet wordt belopen is 20 cm fundering inclusief straatlaag voldoende. Voor een oprit dient de fundering inclusief straatlaag 30 cm te zijn.

Fundering 
Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een stabiele en goed drainerende fundering te maken. Een terras, tuinpad of oprit met bestrating bestaat uit 3 lagen: de bestrating zelf, een straatlaag, en een funderingslaag. In het uitgegraven cunet brengt u nu als eerste de funderingslaag van Fundi King® aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de bestrating bovenop komen. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daarvoor geschikte trilplaat. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houd dus ook in dit stadium rekening met het afschot van 1 à 2 cm per meter.

Straatlaag 
De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®. De straatlaag is de laag waarop u daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit Fundi King® of schoon zand (zand vrij van kalk, leem of organische verontreiniging). De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen en maatafwijkingen op te vangen en mag niet worden afgetrild maar moet worden geprofileerd. Tegels dienen in deze rulle straatlaag te worden gelegd en vervolgens licht te worden aangeklopt met een daarvoor geschikte rubberen straathamer.

Kantopsluiting 
Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Gebruik een opsluitband met de minimale afmetingen van 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Voor een oprit dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100 cm te hebben. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 2 cm lager plaatst dan de bovenkant van de bestrating. Dat zorgt voor een mooiere afwerking en een betere afwatering. 
Kantopsluitingen dienen op de aangeleverde betontegelmaat, inclusief voeg, te worden gesteld.

Afreien/profileren 
Nadat de fundering is getrild, de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt u de straatlaag afreien. Hiervoor maakt u gebruik van een afreilat. Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen betontegels. Trek met de afreilat het overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Eventueel vult u tijdens het afreien de ontstane kuilen bij.  Daarna profileert u de straatlaag.

Straatwerk 
Op de straatlaag plaatst u vervolgens de bestrating. Leg de bestrating altijd met een kleine voeg van minimaal 2 mm. Met een voeg vangt u mogelijke maatafwijkingen op tijdens de verwerking, voorkomt u randschade en eenmaal op een juiste manier gevuld zorgt een voeg voor stabiliteit. Tip: gebruik zogenaamde “spacers” of voegkruizen voor een constante voegbreedte. 

Werk vanaf de geplaatste bestrating, zodat u de geprofileerde straatlaag niet schendt. Het spreekt voor zich dat u hierbij schoon en uiterst zorgvuldig te werk gaat om de geplaatste bestrating niet te beschadigen of te vervuilen. 

Op plaatsen waar u niet exact uitkomt kunt u de bestrating op maat zagen. Zaag altijd nat en spoel direct na. Zaag niet op de reeds gelegde bestrating. Na het zagen alles direct naspoelen met schoon water om eventuele vlekvorming te voorkomen. Voorkom ook het druppen van zaagwater op de te verwerken bestrating. 

Verwerk bestrating vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en/of kleurblokken. Aan getoonde monsters en afbeeldingen kunnen qua nuancering geen rechten worden ontleend: laat u door ons goed informeren over het eventuele kleurenspectrum. 

Bestrating is gevoelig voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen, zodat u krassen en beschadigingen voorkomt. Gebruik tevens het juiste gereedschap. 
Let op: siertegels en stenen/tegels met deklaag mogen onder geen beding worden afgetrild!

Invegen of voegen van bestrating 
De juiste voeg versterkt in alle opzichten het eindresultaat van uw bestrating in positieve zin. Of het nu gaat om tuinpaden, terrassen of opritten, u moet de bestrating voegen. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw bestrating. Gebruik zilverzand voor kleine voegen van 1 tot 3 mm. 
Met een zachte bezem veegt u het materiaal in de voegen. Veeg vervolgens overtollig zand van de bestrating en bewaar dit, omdat u deze handeling meerdere keren moet herhalen. Laat geen resten op de bestrating liggen: dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken. Pas als er geen kieren meer ontstaan na het invegen, zijn de voegen goed gevuld. Zand spoelt uiteindelijk weg en er kan onkruid doorheen groeien.

Onkruidvrije voegen 
Er zijn in onze moderne tijd technisch hoogwaardige producten voorhanden, die nog beter aansluiten op de huidige behoefte aan onderhoud. Voor alle voegen breder dan 5 mm en dieper dan 30 mm kunt u King® Assistant Voegmortel Plus gebruiken, voor opritten en alle voegen van minimaal 2 mm breed en 30 mm diep kunt u King® Assistant Voegmortel Premium gebruiken.

Gebruik 
Wanneer er met hardere materialen over bestrating geschuurd word (zand, steentjes, kliko’s, poten van tuinmeubilair of tuinaccessoires) kunnen er krassen op de bestrating ontstaan. Bescherm uw bestrating dus zorgvuldig om krassen te voorkomen. 
Tuindecoraties geplaatst direct op of over uw bestrating kunnen vlekken, vervuiling of verkleuringen veroorzaken. 
Bestrating welke direct wordt blootgesteld aan UV-licht kunnen ten opzichte van bestrating die niet direct wordt blootgesteld aan UV-licht onderling van kleur gaan verschillen.

Kalkuitslag 
Verschijnt er witte uitslag op uw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuitslag. Kalkuitslag manifesteert zich als een witte waas en/of witte strepen. Wij leveranciers vervaardigen hun bestrating uit natuurlijke grondstoffen zoals water, granulaten en uiteraard cement. Aangezien kalkuitslag een 100% natuurlijk verschijnsel is, dat zich voordoet bij alle producten op basis van cement, kunnen zij dit ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles niet uitsluiten. Belangrijk om te weten is dat kalkuitslag de kwaliteit van de bestrating op geen enkele manier nadelig beïnvloedt. Kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. Kalkuitslag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf, een tijdsindicatie is hiervoor helaas niet te geven.

Onderhoud 
Houd uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken veroorzaken die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Zelfs de meest hoogwaardige impregneermiddelen en/of coatings zijn niet opgewassen tegen bovengenoemde vervuiling. 
Het onderhoud van uw bestrating moet gebeuren door regelmatig te schrobben met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in deze neutrale natuurzeep zal zorgen voor bescherming terwijl andere bestanddelen zorgdragen voor reiniging. U dient echter wel rekening te houden met het gegeven dat het gebruik van neutrale natuurzeep een negatief effect kan hebben op de slipweerstand.

Gebruik nooit een hogedrukreiniger om uw bestrating te reinigen

Gebruik geen bijtende middelen om uw bestrating te reinigen

Gebruik geen strooizout/pekel bij gladheidsbestrijding