TERUG
  Bestrating en klinkers
  Getrommelde bestrating
  Gebakken bestrating
  Betontegels
  Terrastegels MBI
  Terrastegels Excluton
  Terrastegels Kijlstra
  Natuursteen tegels
  Keramische Tegels


Home Leg- en verwerking voorschriften

Leg- en verwerking voorschriften

Contoleer bij aflevering de geleverde producten:
-          kleur kan licht afwijken van kleur op showborden
-          eventuele beschadigingen direct melden bij uw leverancier .
-          Verwerking betekent dat U het product zonder voorbehoud hebt geaccepteerd.
-          Bestel alle materialen in 1 keer, naleveringen kunnen kleurverschillen geven
-          Bestel iets extra i.v.m. knip- of zaagverlies.
 
Zorg voor een  stabiele ondergrond met:
-        voor oprit : onderlaag gebroken puin, daarop schoon en grof ophoogzand minimaal 20 cm.
-        looppaden / terras : meer dan 20 cm. schoon en grof ophoogzand
-        natuursteen : onderlaag  split of grof zand, daarop laag schoon gestabiliseerd zand,

Verwerken voor stabilisatie  natuursteen in betonmortel zonder kalk:
Zand onderlaag:  Schoon/grof zand wil zeggen zand zonder kalk, leem of organische stoffen
Deze stoffen kunnen in uw bestrating trekken en vlekken geven.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor klachten ontstaan door gebruik van niet schoon zand.
 
Zorg dat uw zandbed:

-          rondom is opgesloten door opsluitbanden en / of funderingsmuren
-          op afschot ligt, zodat water goed wegkan, eventueel drainage aanleggen
-          goed is aangetrild zodat stenen niet kunnen gaan verzakken.

Zorg dat u genuanceerde bestrating goed mengt voor een optimaal kleurresultaat:
-         dus niet laag voor laag pakken, maar zijdelings van boven naar beneden .
-         werk bij meerdere pakketten uit de verschillende pakketten. M.a.w. goed mengen

Oprit:  niet geschikt zijn:
-          stenen zonder facetrand en  afstandhouder
-          siertegels en banenverbanden
-          bestrating  dunner dan 6 cm.

Afwerking bestrating:
-          gebruik voor het op maat maken een stenenknipper of stenenzaagmachine
-          zaag of slijp nooit op uw nieuwe bestrating
-          eventuele slijp restanten direct met water afspoelen
-          slijpresten zijn na droging niet meer te verwijderen.

Invegen:
-          gebruik schoon inveegzand zoals zilverzand;
-          Geen : ophoogzand, zeezand, klapzand, bruin of wit zand. Deze bevatten organische stoffen en geven vlekken;
-          laat geen grond, zand, cement, bladeren of ander vuil op uw bestrating liggen, onmiddellijk verwijderen om        
           inwerking en vlekvorming te voorkomen.

Onderhoud en reiniging:
-          reinig met een schone veger , schoon water en eventueel wat zuivere groene zeep;
-          Reinigingsmiddelen voor specifieke vlekken zoals groene aanslag, vetvlekken etc. kunt u bij ons kopen;
-          Nooit reinigen met hogedrukspuit;
-          Nooit reinigen met zure en agressieve reinigingsmiddelen;
-          Geen strooizout gebruiken.

Witte uitbloei:
-          krijgt U witte vlekken op uw bestrating dan is dit uitbloei, dit ontstaat door kalkuittreding uit de beton;
-          witte uitbloei verdwijnt na verloop van tijd;
-          witte uitbloei is een normaal verschijnsel en zal door ons niet als klacht worden aanvaard.

Straatwerk
Op het zandbed plaatst u vervolgens de bestrating. Leg elke bestrating met een kleine voeg
van 1 tot 3 mm. Met een voeg vangt u mogelijke maatafwijkingen op tijdens de verwerking,
voorkomt u versplintering van de deklaag en eenmaal op een juiste manier gevuld zorgt een
voeg voor stabiliteit.

Werk vanaf de reeds geplaatste bestrating, zodat u het afgereide zandpakket niet schendt. Het
spreekt voor zich dat u hierbij schoon en uiterst zorgvuldig te werk gaat om de reeds
geplaatste bestrating niet te beschadigen.

Passtukken verkrijgt u door de bestrating te zagen met een diamantzaag. Klinkers kunt u
eventueel met een steenknipper op de juiste maat knippen. Let op: zaagslijpsel mag
absoluut niet op uw bestrating terecht komen. Het slijpsel hecht zich bijzonder makkelijk en
snel en is niet of nauwelijks te verwijderen. Spoel om dezelfde reden het zaagslijpsel direct
van de passtukken af met veel water.

Verwerk tegels en stenen vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste
nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en/of kleurblokken.

Bij elke bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig is voor
beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen
en verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen, zodat u krassen en andere
beschadigingen voorkomt. Gebruik tevens het juiste stratenmakergereedschap.

Let op! Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde
splintervrije kop , alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6
centimeter mogen onder geen beding worden afgetrild! Informeer bij twijfel altijd bij uw
leverancier


Bel / Mail voor uitgebreide informatie en toelichting betreffende verwerking en adviezen.